Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://giatoc.edu.vn.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Khi khách truy cập và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận cùng với địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng sử dụng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để giúp bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar chi tiết tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi đã chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn có tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh trong đó có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web sẽ có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh bạn đăng trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết 1 bình luận trong website, bạn cần phải nhập tên, email và địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp cho bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi tiến hành viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian là một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ bắt đầu thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt của bạn cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm các thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ ngay khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập kèm một vài cookie để lưu lại thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin về cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc tiến hành công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu ở trong trình duyệt. Cookie này không chứa các thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm đó là ID của bài viết mà bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau khoảng thời gian 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên ở trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, bài viết, hình ảnh v.v.). Nội dung khi được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng 1 cách chính xác giống như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thực hiện thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của 1 hoặc nhiều bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn cùng với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có sử dụng tài khoản và đã đăng nhập trên trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại 1 hoặc nhiều bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại trong thời gian là vô thời hạn. Điều này là để giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ các bình luận nào thay vì giữ chúng ở trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng tiến hành lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp ở trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi thông tin về tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể trực tiếp xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản ở trên trang web này hoặc đã để lại các nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm tất cả dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về thông tin mà bạn cung cấp. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc về bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) sẽ có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ, công cụ tự động phát hiện spam.