Soạn Văn 12 chi tiết các tác phẩm văn học lớp 12

5/5 - (1 bình chọn)

Soạn Văn 12 chi tiết các tác phẩm văn học lớp 12: giúp các bạn có thể học tốt môn Ngữ văn lớp 12, loạt bài Soạn văn 12 Học kì 1 và Học kì 2 ngắn gọn nhưng có đầy đủ tất cả nội dung các tác phẩm văn học lớp 12 cần thiết được biên tập bám sát với chương trình học ngữ văn 12 (tập 1, tập 2) giúp các bạn dễ dàng hiểu, nắm bắt tất cả kiến thức.

A. Mục lục ngữ văn 12 tập 1, tập 2

Chi tiết hệ thống kiến thức ngữ văn 12 các bạn sẽ học trong cả năm học lớp 12:

SOẠN VĂN 12 TẬP 1

♦ Tuần học 1:

 • Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

♦ Tuần học 2:

 • Tuyên ngôn độc lập
 • Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội (Ngữ văn 12)

♦ Tuần học 3:

 • Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

♦ Tuần học 4:

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Mấy ý nghĩ về thơ
 • Đô – xtôi – ép -xki
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

♦ Tuần học 5:

 • Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

♦ Tuần học 6:

 • Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

♦ Tuần học 7:

 • Tây Tiến
 • Đọc thêm: Bên kia sông đuống
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

♦ Tuần học 8:

 • Việt Bắc
 • Luật Thơ

♦ Tuần học 9:

 • Việt Bắc (tiếp theo)
 • Phát biểu theo chủ đề

♦ Tuần học 10:

 • Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm
 • Đất nước – Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)
 • Luật thơ (tiếp theo)

♦ Tuần học 11:

 • Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

♦ Tuần học 12:

 • Tiếng hát con tàu
 • Dọn về làng
 • Đò Lèn
 • Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp

♦ Tuần học 13:

 • Sóng
 • Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

♦ Tuần học 14:

 • Đàn ghi ta của Lorca
 • Bác Ơi – Tố Hữu
 • Tự Do – P.Ê-Luy-A
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

♦ Tuần học 15:

 • Quá trình văn học và phong cách văn học

♦ Tuần học 16:

 • Người lái đò sông Đà
 • Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

♦ Tuần học 17:

 • Ai đã đặt tên cho dòng sông
 • Những ngày đầu của nước Việt Nam mới
 • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

♦ Tuần học 18:

 • Ôn tập phần Văn học
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

SOẠN VĂN 12 TẬP 2

♦ Tuần học 19:

 • Vợ chồng A Phủ
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

♦ Tuần học 20:

 • Nhân vật giao tiếp

♦ Tuần học 21:

 • Vợ nhặt
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

♦ Tuần học 22:

 • Rừng Xà Nu
 • Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

♦ Tuần học 23:

 • Những đứa con trong gia đình
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

♦ Tuần học 24:

 • Chiếc thuyền ngoài xa
 • Thực hành về hàm ý

♦ Tuần học 25:

 • Mùa lá rụng trong vườn
 • Một người Hà Nội
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

♦ Tuần học 26:

 • Thuốc
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

♦ Tuần học 27:

 • Số phận con người

♦ Tuần học 28:

 • Ông già và biển cả
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

♦ Tuần học 29:

 • Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

♦ Tuần học 30:

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
 • Phát biểu tự do

♦ Tuần học 31:

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

♦ Tuần học 32:

 • Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ôn tập phần làm văn

♦ Tuần học 33:

 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Tổng kết phần tiếng việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

♦ Tuần học 34:

 • Ôn tập phần Văn học

♦ Tuần học 35:

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Trả lời